Spelregels


www.allemaal-wielewaal.nl is een positief platform voor de buurt. Het doel van deze site is een betrokken buurt te realiseren waar bestaande en nieuwe inwoners en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden, meer samen doen en beter elkaars kwaliteiten benutten. Door mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen, meer met elkaar te laten delen en te benutten wat er allemaal al is in de buurt, werken we aan een nieuwe gemeenschap die gebaseerd is op de waarden zoals ze vroeger in de Wielewaal al waren.

Om weer een positieve sfeer te creëren in de wijk worden de berichten gemonitord en getoetst of ze bijdragen aan dit doel. Nu nog door de kwartiermaker, later samen met buurtverbinders uit de wijk. Mochten er berichten worden geplaatst, die hier niet aan bijdragen dan wordt er contact opgenomen met de plaatser om te kijken of dit samen is om te buigen, zo niet dan wordt het bericht verwijderd. Als je een bericht plaats verklaar je:

 • dat je mee wilt helpen een positieve sfeer in de wijk te creëren. 

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.

 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging. Concreet betekent dit:    

  • Open vizier: geen anonieme reacties,

  • Geen discriminatie, 

  • Geen oproepen tot geweld of haat,

  • Niet schelden of beledigen,

  • Niet op de persoon spelen,

  • Discussies niet eindeloos blijven herhalen.

 • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie

Verder verwachten we dat je:

 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens verstrekt en deze aanpast in je profiel als je gegevens veranderen.

 • geen bestanden uploaden met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.