Alles over slopen en bouwen


De Wielewaal is een bestaande woonwijk waar ook voor de bewoners met recht op terugkeer nieuwbouwhuizen worden gebouwd. Daarom vindt de sloop van de oude woningen en de bouw van nieuwe woningen in fases plaats.

Wat is er eigenlijk allemaal nodig voordat er in een nieuwbouwwoning kan worden gewoond? 

Tekenen, plannen en inspraak.

Eerst worden er tekeningen gemaakt. Op het stedenbouwkundig matenplan is op hoofdlijnen vastgelegd waar de woningen en de openbare ruimte komt. Per fase wordt vervolgens een inrichtingsplan gemaakt. Hierop staat heel precies waar de woningen komen, de straten liggen en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Lees hier meer.

Pas nadat er inspraak is geweest wordt de tekening definitief en kan de volgende fase worden gestart. Niet alleen de professionele partijen bekijken de tekeningen. Jij als bewoner mag ook meedenken en reageren tijdens de inspraak.

Sloop 

Om plaats te maken voor de nieuwe woningen moeten de bestaande woningen gesloopt worden. Dit mag niet zo maar. We moeten voldoen aan wet- en regelgeving. De vergunningen moeten goed op orde zijn. Meer over de sloop leest u hier.

Voorbereiden 

Voordat de bouw van de nieuwe woningen kan starten, moet de grond bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat leidingen en kabels vervangen of verlegd moeten worden. Ook moet er een nieuw riool aangelegd worden. Een straat moet soms tijdelijk worden afgesloten. We zorgen er altijd voor dat de woningen bereikbaar blijven.

Bouwen

De nieuwe woningen in de Wielewaal worden gebouwd door aannemer Van Wijnen. Overlast kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Waar kan houden we die natuurlijk zo klein mogelijk. We zorgen ervoor dat het werk zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd. Het werkterrein wordt daarom altijd met bouwhekken afgesloten. Dit werkterrein mag door niemand anders dan de bouwvakkers zomaar betreden worden. Wil jij op het bouwterrein, dan moet je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben.

Werkelijkheid

Dit is voor veel mensen het leukste gedeelte van het proces. Alles wat op de tekentafel is bedacht wordt werkelijkheid. De nieuwe straten en stoepen worden aangelegd en planten, hagen en bomen wordt geplant. Ook wordt er voor gezorgd dat bewoners hun afval kwijt kunnen door het plaatsen van containers.

Nadat de gemeente heeft bekeken of alles netjes is uitgevoerd gaat het beheer over naar de gemeente. We gaan er van uit dat bewoners er van genieten! 

Ideeën of vragen?

We houden je op de hoogte van de stand van zaken. Over als de werkzaamheden plaatsen we nieuwsberichtjes. Wil je alle nieuwsberichten op een rij? Klik dan op onderstaande link.

Hier vind je de nieuwsberichten over de bouwwerkzaamheden

Is er iets toch niet helemaal duidelijk over het slopen en bouwen neem dan contact op met de omgevingsmanager. Annemarie Suur is te bereiken via of 06 - 41 53 78 81.

Bij acuut gevaar op de bouwplaats bel je direct 112.

Ben je geïnteresseerd in het kopen of huren van een woning klik dan hier.